Η Ένατη Διάσταση είναι μια εκδοτική εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  με έδρα τη Μυτιλήνη της Λέσβου. Ξεκίνησε την εκδοτική της δραστηριότητα στα τέλη του 2005 και μέχρι σήμερα έχει θέσει σε κυκλοφορία έναν σημαντικό αριθμό εκδόσεων, ποικίλης θεματολογίας και εικαστικής προσέγγισης, με επίκεντρο τα κόμικς αλλά και αφηγηματικών ειδών που κινούνται γύρω από αυτά.

Εστιάζοντας στους δημιουργούς κόμικς της ελληνικής σκηνής, φιλοδοξεί να παρουσιάσει ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερες εκδόσεις όπου ο πειραματισμός και η καλλιτεχνική έκφραση δεν καθορίζονται από παράγοντες όπως η εμπορική απήχηση και η καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά από το «μεράκι» και την ειλικρινή αποτύπωση του καλλιτεχνικού οράματος του εκάστοτε δημιουργού.

Παράλληλα με την εκδοτική της δραστηριότητα, η Ένατη Διάσταση εμπλέκεται και σε αρκετές ακόμη δράσεις που αφορούν τα κόμικς, με σημαντικότερη την ετήσια έκθεση κόμικς και επιτραπέζιων παιχνιδιών Comic n’ Play, στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από τη σταθερή συνεργασία με ανθρώπους που αγαπούν τα κόμικς ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, η Ένατη Διάσταση αποβλέπει στη συνέχιση αλλά και την επέκταση των δραστηριοτήτων της, μέσω της συνεχούς και ειλικρινούς συνεργασίας με άτομα, ομάδες, φορείς και συλλογικότητες που μοιράζονται τα ενδιαφέροντα και τους στόχους της.

Επιπλέον μέσω εκδόσεων, επιμορφωτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων πολιτιστικού, πολιτισμικού και πνευματικού ενδιαφέροντος, επιχειρεί να αναδείξει τις αρετές της Ένατης Τέχνης, ως σύγχρονο μέσο πολυποίκιλης πολιτισμικής έκφρασης και να αποτυπώσει με τον τρόπο αυτό ένα όσο το δυνατό μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο, κομμάτι της εγχώριας κόμικς παραγωγής.